การยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 0 คน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

รับเพิ่มได้ 239 คน
โรงเรียนพระพุทธบาท

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"

รับเพิ่มได้ 32 คน
โรงเรียนสุธีวิทยา

โรงเรียนสุธีวิทยา

รับเพิ่มได้ 46 คน
โรงเรียนแก่งคอย

โรงเรียนแก่งคอย

รับเพิ่มได้ 3 คน
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 44 คน
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

รับเพิ่มได้ 100 คน
โรงเรียนเสาไห้

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

รับเพิ่มได้ 4 คน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

รับเพิ่มได้ 46 คน
โรงเรียนหนองแค

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

รับเพิ่มได้ 70 คน
โรงเรียนหินกองวิทยาคม

โรงเรียนหินกองวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 63 คน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

รับเพิ่มได้ 36 คน
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

รับเพิ่มได้ 18 คน
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 60 คน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา

โรงเรียนดอนพุดวิทยา

รับเพิ่มได้ 6 คน
โรงเรียนหนองโดนวิทยา

โรงเรียนหนองโดนวิทยา

รับเพิ่มได้ 13 คน
โรงเรียนบ้านหมอ

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

รับเพิ่มได้ 5 คน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา

โรงเรียนหนองแซงวิทยา

รับเพิ่มได้ 77 คน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

รับเพิ่มได้ 0 คน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

รับเพิ่มได้ 117 คน
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 39 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 0 คน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

รับเพิ่มได้ 49 คน
โรงเรียนพระพุทธบาท

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"

รับเพิ่มได้ 27 คน
โรงเรียนสุธีวิทยา

โรงเรียนสุธีวิทยา

รับเพิ่มได้ 12 คน
โรงเรียนแก่งคอย

โรงเรียนแก่งคอย

รับเพิ่มได้ 0 คน
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 74 คน
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

รับเพิ่มได้ 67 คน
โรงเรียนเสาไห้

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

รับเพิ่มได้ 0 คน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

รับเพิ่มได้ 33 คน
โรงเรียนหนองแค

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

รับเพิ่มได้ 0 คน
โรงเรียนหินกองวิทยาคม

โรงเรียนหินกองวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 37 คน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

รับเพิ่มได้ 39 คน
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

รับเพิ่มได้ 54 คน
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 17 คน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา

โรงเรียนดอนพุดวิทยา

รับเพิ่มได้ 17 คน
โรงเรียนหนองโดนวิทยา

โรงเรียนหนองโดนวิทยา

รับเพิ่มได้ 29 คน
โรงเรียนบ้านหมอ

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

รับเพิ่มได้ 59 คน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา

โรงเรียนหนองแซงวิทยา

รับเพิ่มได้ 8 คน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

รับเพิ่มได้ 0 คน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

รับเพิ่มได้ 95 คน
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

รับเพิ่มได้ 59 คน