กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

นายดุลชิตร์ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

นายปัญญา ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา""

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ