ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

โทร. 036 340 783 ,036 340 783

E-mail : sssb.saraburi@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/sssb.go.th

แผนที่การเดินทาง