ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2

ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

โทร. 036 340 783 ,036 340 659

E-mail : sesaosaraburi@sssb.go.th , sssb.saraburi@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/sssb.go.th

YouTube : สพม.สระบุรี

 
แผนที่การเดินทาง