หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกมล เฟื่องฟุ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายภัทรพล สุลำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน