กลุ่มนโยบายและแผน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ว่าที่ร้อยตรีภัทรเดช พันแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ปฏิบัตหน้าที่รองผุ้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายเกษม ประดับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายปฏิหารย์ สูนย์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ