การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระบุรี ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 9/2565 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเพชรมงกุฎ โรงเรียนดอนพุดวิทยา อ.ดอนพุด จ.สระบุรี