ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE, EP, MLP ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE, EP, MLP ปีการศึกษา 2567 ของ

Read more

ผอ.สพม.สบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NET ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เพื่อ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการทดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้มี คณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี

Read more

สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานพิธีเปิด “DSPS OPEN HOUSE 2024 เรียนดีมีความสุข”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “DSPS OPEN HOUSE 2024 เรียนดี มีความสุข” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้อมูลการรับนักเรียนในระดับชั้น

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้มี นายประสิทธิ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกฯ เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชากร

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย นายปฏิหารย์ สูนย์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่

Read more