การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่

Read more

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สบ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้มี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและรับนโยบายรวมถึงการปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more

ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.อรไท แสงลุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Read more

เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.อรไท แสงลุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Read more

นิเทศ กำกับ ติดตาม รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประชุมทีมบริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ซึ่งโรงเรียนได้บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดห้องเรียนที่หลากหลายเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ทั้งนี้ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้

Read more

ตรวจเยี่ยม รร.วังม่วงวิทยาคม

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน มีการเลี้ยงไข่ไก่ และได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและคุณครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ๆ ในชุมชนและเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มี นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

Read more

การสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20 th IJSO)

วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ การสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20 th

Read more

ให้กำลังใจแก่นักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

วันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 14” รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา

วันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา โดยมี พล.อ.อ. เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more