สพม.สบ รับชม การแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และประชุมผู้อำนวยการ รร. ในสังกัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว ” การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565″ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพูดคุย

Read more

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

Read more

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ.

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.สบ เป็นประธานรับการติดตาม พร้อมด้วย ดร.บัญชา

Read more

ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES

22 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี พร้อมด้วย ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ รอง ผอ.สพม.สบ และบุคลากร

Read more

ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

22 ก.พ. 2565 เวลา 07.00 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ดูเพิ่มเติม

Read more

ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม

Read more

ประชุม ผอ.รร. สังกัด สพม.สบ ครั้งที่ 2/2565

18 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รอง ผอ.สพม.สบ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม

Read more

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

การปฏิบัติงานออกเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เทศกาลวันแห่งความรัก 2565

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม

Read more