วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ

Read more

ร่วมงาน “วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี” ประจำปี 2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญศิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมงาน

Read more

ร่วมงานณาปนกิจ นักเรียนโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวนพภัสสร วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา

Read more

การประชุมทางไกลแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายบัญชา การกาวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Read more

การประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอรไท แสงลุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ

Read more

ร่วมกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพม.สบ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ ครุภัณฑ์โรงอาหารและหอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

Read more

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ” 60 ปี รร.หนองแซงวิทยา”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รอง ผอ.สพม.สบ เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี “60 ปี โรงเรียนหนองแซงวิทยา”

Read more

ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

Read more

การพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก

Read more

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี

Read more