เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระบุรี ในมิติด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

Read more

สพม.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมาย ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น

Read more

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติราชการและการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ให้เกิดความเรียบร้อย

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 3/2567 เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติราชการและการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร

Read more

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 7/2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 7/2567 ทั้งนี้มี พล.ต.ต. ฐณธรณ์

Read more

รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย นายคงชนะ ปะมาคะเต รอง ผอ.สพม.สระบุรี ปฐมนิเทศและรับรายงานตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.

Read more