สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย นายคงชนะ ปะมาคะเต และ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่

Read more

ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ประชุมทางไกล)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านการประชุมทางไกล เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญและนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี

Read more

ร่วมคณะตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รอง ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย น.ส.นพภัสสร วัฒนกุล

Read more

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มงคล มีสมภพ ผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

วันที่ 8 พ.ย. 66 เวลา 19.30 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย นายคงชนะ ปะมาคะเต ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี ผอ.กลุ่ม

Read more

เข้าเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.สระบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.45 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เข้าเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ที่เข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสระบุรี

Read more

นิเทศการประเมินครูผู้ช่วย ของ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี ให้การนิเทศการประเมินครูผู้ช่วย และให้กำลังการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย จำนวน 8 ราย และตรวจเยี่ยมราชการการเปิดภาคเรียน 2/2566 ทั้งนี้มี

Read more

ลงพื้นที่ตรวจราชการ รร.บ้านท่ามะปรางวิทยา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และพบปะนักเรียน ในการเปิดภาคเรียน 2/2566 ทั้งนี้มี นายเวียงชัย ลุนภูงา

Read more