ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.สบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนหนองโดนวิทยา ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลหนองโดนวิทยา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

Read more

นักเรียนในสังกัด สพม.สบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามแผนกำหนดการและสถานที่ที่สาธารณะสุขจังหวัดได้กำหนด ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ และดูแลนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนอย่างใกล้ชิด

Read more

ให้การช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรและนักเรียนในสังกัด สพม.สบ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรและนักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้ยังได้ประสานกับส่วนราชการและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมาก ได้แก่ รร.หนองโดนวิทยา, รร.ดอนพุดวิทยา, รร.บ้านหมอ”พัฒนานุกูล” และ รร.วังม่วงวิทยาคม ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพักอาศัยบุคลกรในสังกัด สพม.สบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพักอาศัยและให้กำลังใจ ครอบครัว น.ส.พิมพ์คุณัชญ์ ลิ้มวัฒนพงศ์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ซึ่งบ้านพักอาศัยประสบอุทกภัย ทั้งนี้ระดับน้ำท่วมอีกประมาณ 0.50 เมตร จะถึงบริเวณชั้นสองของตัวบ้าน ณ ต.เสาไห้ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 4

Read more

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน

Read more

ประชุมข้อราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อหารือข้อราชการจากการรับนโยบายการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

Read more

เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

Read more

“เตรียมพร้อมอย่างไรให้ตอบโจทย์ ว.PA”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564) และตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564) ประเด็น “เตรียมตัวอย่างไรให้ตอบโจทย์ ว.PA” ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และสามารถเข้าชมจาก Facebook live :

Read more