การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (แก้ไขปฏิทินการย้ายและข้อมูลอัตรากำลัง)

รายละเอียดคำชี้แจง บัญชีตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Read more

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ สพม.สระบุรี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้มีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

Read more

” วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และน.ส.อรวรรณ เตียวเจริญ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี

Read more

วันครู 16 มกราคม 2566 ครั้งที่ 67

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ และครูในสังกัด ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จัดงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่

Read more

รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ รับการลงพื้นที่ตรวจราชการของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าพบ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ

Read more

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

Read more

เข้ากราบนมัสการขอพร พระธรรมโพธิมงคล และเข้ารับนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้ากราบนมัสการขอพร พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Read more