การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ

14 ก.พ. 2565 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เข้ารับคำปรึกษา แนะนำ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1

Read more

MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีพร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพัฒนะพจ วิมาโน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

Read more

บรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.45 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริง” ในการประชุมเสวนาทางวิชาการ “การส่งเสริมบริหารจัดการภายในสถานศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน Kick Off สถานศึกษาปลอดภัย ระดับภูมิภาค

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน Kick Off สถานศึกษาปลอดภัย

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบ ภาค ก และ

Read more

คณะกรรมการติดตามฯ จาก สพฐ. ลงพื้นที่ ติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และโรงเรียนแก่งคอย ของ สพม.สระบุรี

ดูเพิ่มเติม

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ รร.ในสังกัด สพม.สบ

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อใหญ่ รร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระสมณวัตรวิมล “หลวงพ่อใหญ่” พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยมี พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์

Read more