การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สบ ครั้งที่ 7/65

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในสังกัด ครั้งที่ 7/2565 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตร 1) รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม