การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ

14 ก.พ. 2565 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เข้ารับคำปรึกษา แนะนำ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญญา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดูเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
ดร.มะลิวัน มาเหง่า
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม