นักเรียนในสังกัด สพม.สบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามแผนกำหนดการและสถานที่ที่สาธารณะสุขจังหวัดได้กำหนด ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ และดูแลนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนอย่างใกล้ชิด

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม