ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES

22 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี พร้อมด้วย ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ รอง ผอ.สพม.สบ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบติดตาม e-MES และ i-MES) ผ่าน Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สพม.สบ

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม