ประชุม ผอ.รร. สังกัด สพม.สบ ครั้งที่ 2/2565

18 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รอง ผอ.สพม.สบ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้มีการมอบเข็มและเกียรติบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ น.ส.นัยน์ปพร พุฒิประสิทธิ์ ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ดูเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม