ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมแสดงความยินดี

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายสัญญา บุญ-หลง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี