ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวเด็กนักเรียนในสังกัด สพม.สระบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา และคณะ ลงพื้นที่ให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นกับครอบครัวของ ด.ช.สิงหา มีฤกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนดอนพุดวิทยา ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง นอกจากนี้ได้ประสานนายอำเภอดอนพุดในการให้ความช่วยเหลือตามระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม