ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.สบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนหนองโดนวิทยา ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลหนองโดนวิทยา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer รับของบริจาคเนื่องจากประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม