ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพักอาศัยบุคลกรในสังกัด สพม.สบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพักอาศัยและให้กำลังใจ ครอบครัว น.ส.พิมพ์คุณัชญ์ ลิ้มวัฒนพงศ์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ซึ่งบ้านพักอาศัยประสบอุทกภัย ทั้งนี้ระดับน้ำท่วมอีกประมาณ 0.50 เมตร จะถึงบริเวณชั้นสองของตัวบ้าน ณ ต.เสาไห้ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม