เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เข้าร่วมประชุมเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการเปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB ดร.มะลิวัน มาเหง่า
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม