แสดงความยินดี กับ ผอ.สพม.สระบุรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมด้วย ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ และ นางสาวภัททิยา สุปินะ ศึกษานิเทศก์ เดินทางมาแสดงความยินดีกับ ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ในการเข้าดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งส่ง น.ส.อรวรรณ เตียวเจริญ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

สพมสบ สพมสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม