ให้การช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรและนักเรียนในสังกัด สพม.สบ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรและนักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้ยังได้ประสานกับส่วนราชการและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมาก ได้แก่ รร.หนองโดนวิทยา, รร.ดอนพุดวิทยา, รร.บ้านหมอ”พัฒนานุกูล” และ รร.วังม่วงวิทยาคม ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม