การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2567

เวลา 08.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เป็นผู้ประสานงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”