การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกล การขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางการแก้ไขหนี้สินปัญหาหนี้สิน ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี

Read more

การตรวจรับข้อสอบ O-NET

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ คณะกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดเตรียมสถานที่ ตรวจรับ จัดเก็บรักษาข้อสอบ

Read more

การประชุมสัมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคกลาง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย นายคงชนะ ปะมาคะเต ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

Read more

การประชุมทางไกลปรึกษาหารือปฏิทินการรับนักเรียน

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระบุรี เพื่อการประชุมปรึกษาหารือ ปฏิทินการรับนักเรียน และการติดตามการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร

Read more

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกล การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการนโยบายและแนวทางของโครงการ ณ

Read more

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567 เพื่อประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ

Read more

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม

Read more

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567 ทั้งนี้มี พล.ต.ต. ฐณธรณ์

Read more