สพม.สระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการค่ายเยาวชนดนตรีจุฬา-สระบุรี

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เป็นตัวแทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนดนตรีจุฬา-สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา เยาวชน ให้มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรีสากล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒาศักยภาพและสุนทรียภาพ ทักษะ ความรู้ด้านดนตรีสากลในรูปแบบต่างๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมดนตรีและร่วมประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี