สพม.สระบุรี ประชุมเตรียมการรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครู้ผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู้ผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้มีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี