ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่เรียนนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่เรียนนักเรียนที่ไม่มี
ที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่เรียนเข้าร่วมการประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร