การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ พร้อมทั้งปฐนิเทศและบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 106 ปี ชาตกาล พระครูสรกิจพิมล โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” อ.หนองแค จ.สระบุรี