ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศจัดสรรที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศจัดสรรที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4