ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 22 คน ดังนี้

Read more

ขอแสดงความยินดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวภาวิยา  ดียิ่ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  เข้ารับรางวัล เยาวชนผู้เชิดชูอนุรักษ์สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ไทย ด้านภาษา ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  กระทรวงวัฒนธรรม

Read more

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ (เพิ่มเติม)

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 30 – 21 มี.ค. 2565 สอบถามเพิ่มเติ่มโทร 082-3471916

Read more

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ด้วย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น กรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานดีเด่นกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564  เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

Read more

สมัครสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขอเชิญชวนครู (ทุกกลุ่มสาระฯ) บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามแนวทางการพัฒนาครูของ สพฐ. และสามารถใช้ลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill 4 ทักษะจาก Cambridge จัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน

Read more

เปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย”

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE Safety Center) จังหวัดสระบุรี โครงการดังกล่าว สพม.สบ โดย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ IJSO19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ และแนวปฏิบัติ การสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 19 (IJSO19) ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตารางสอบ มาตราการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

Read more