ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ว.PA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564) และตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564) ประเด็น “เตรียมตัวอย่างไรให้ตอบโจทย์ ว.PA” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยสามารถดาวน์โหลด

Read more

ประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพม.สระบุรี เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ สพม.สระบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ดูภาพเพิ่มเติม

Read more

เยี่ยมคารวะ ดร.มงคล ศิริพ้ฒนกุล ที่ปรึกษา สพม.สระบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ร.ร.มัธยมศึกษาสระบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.มงคล ศิริพ้ฒนกุล ที่ปรึกษา สพม.สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

Read more

รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ร.ร.มัธยมศึกษาสระบุรี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยจาก นายสัญญา บุญหลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและคณะ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Read more

เข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.สุรศักดิ์ วาดเขียน สอบจ.สระบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.สุรศักดิ์ วาดเขียน สอบจ.สระบุรี เขต อ.มวกเหล็ก ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี และอดีต ผอ.เชี่ยวชาญ ดูภาพเพิ่มเติม

Read more