การดำเนินการย้าย ตำแหน่ง ครู

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 หากผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้ แบบคำร้องขอย้ายฉบับจริง   จำนวน  1 ชุด สำเนา ก.พ.7 หรือสำเนา ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน(ระบุเงินเดือน ณ วันที่ 1

Read more

ขอเชิญเข้ารับการอบรม

ขอเชิญชวนครู สพม.สระบุรี เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล  ระหว่างวันที่  8 – 9 มกราคม 2565  เวลา 08.00 – 16.00 น. (เฉพาะโรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพา และ สหวิทยาเขตเบญจมิตร)

Read more

เชิญชวนครู สพม.สระบุรี เข้าร่วมอบรม

ขอเชิญชวนครู สพม.สระบุรี ในเขตบริการของศูนย์ HCEC รร.สบว. (เฉพาะ รร.ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทสระบุรี และ สหวิทยาเขตปัญจภาคี) เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

Read more