ประชุมผู้อำนวยการ รร. ในสังกัด สพม.สบ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาภายในสังกัด ทั้ง 21 แห่ง

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สบช. สัญจร ปี 2565

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการ สบช. สัญจร ปี 2565 ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Read more

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รร.มวกเหล็กวิทยา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และ ห้อง To Be Number One และการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน แบบ On-Site

Read more

พิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟังนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ของ สหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี ทั้งนี้มี

Read more

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.สบ ฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ On-Line การเตรียมความพร้อมวางแผนเผชิญเหตุในการเปิดเรียน แบบ On-Site

Read more

TIMELINE การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สบ) ดำเนินการจัดทำ TIMELINE การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read more

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สบ) แจ้งแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สบ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more