ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม ทั้งนี้มี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี