สพม.สระบุรี สร้างโอกาส เปิดโลกทางการศึกษา

วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระบุรี นายสัตวแพทย์กิจ สุนทร ประธานกองทุนจีนศึกษาเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์และเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์ เดินทางศึกษาระบบการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน เพื่อสร้างโอกาส เปิดโลกทางการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งนึ้มีการเข้าศึกษาดังนี้ 1) ศึกษาโครงสร้าง หลักสูตรอนุปริญญา ด้าน semi-conductor และการพัฒนาการเรียนการสอน ณ Lunghwa University of Science and Technology 2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งไต้หวันและสัมภาษณ์ออกอากาศสด 3) เข้าเยี่ยมคาราวะรองรัฐมนตรีคณะกรรมาธิการกิจการจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐจีน 4) ศึกษาโครงสร้าง หลักสูตร 3+4 และการพัฒนาการเรียนการสอน ณ Chung Shan Industrial and Commercial School 5) ศึกษาโครงสร้าง หลักสูตรปริญญาด้านการเกษตรและการพัฒนาการเรียนการสอน ณ National Pingtung University of Science and Technology 6) ศึกษาโครงสร้าง หลักสูตร 3+4 และการพัฒนาการเรียนการสอน ณ Tzu Ming High School