ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้มี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์และขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอคุรุสภา

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา (SAR)

Read more

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ณ

Read more

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ

Read more

สพม.สระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการค่ายเยาวชนดนตรีจุฬา-สระบุรี

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เป็นตัวแทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนดนตรีจุฬา-สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา เยาวชน

Read more

สพม.สระบุรี สร้างโอกาส เปิดโลกทางการศึกษา

วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระบุรี นายสัตวแพทย์กิจ สุนทร ประธานกองทุนจีนศึกษาเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์และเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์ เดินทางศึกษาระบบการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ณ

Read more

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA Online เขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567

วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย น.ส.อรวรรณ เตียวเจริญ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Read more

รายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สพม.สระบุรี

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รอง ผอ.สพม.สระบุรี รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เป็นกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) สพป.สมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เป็นกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี กรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1

Read more