การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ด้วยกระบวนการ Active Learning

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active Learning ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษการบริหารจัดการสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ทั้งนี้มี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม