ขอเชิญเข้ารับการอบรม

ขอเชิญชวนครู สพม.สระบุรี เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล  ระหว่างวันที่  8 – 9 มกราคม 2565  เวลา 08.00 – 16.00 น. (เฉพาะโรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพา และ สหวิทยาเขตเบญจมิตร)