ขอแสดงความยินดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวภาวิยา  ดียิ่ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  เข้ารับรางวัล เยาวชนผู้เชิดชูอนุรักษ์สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ไทย ด้านภาษา ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  กระทรวงวัฒนธรรม