ตรวจการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ

วันที่ 3 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจการก่อสร้างจาก สพม.สระบุรี นำโดย ผอ.ทวน เที่ยงเจริญ ผอ.เชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผอ.ร.ร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.สระบุรี และคณะกรรมการ ตรวจการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ งบประมาณ 34,442,000 บาท งวดงานที่ 3 ของ ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี โดยมี ผอ.ธนาพล จีรเดชภัทร์ ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี และคณะนำ ตรวจการก่อสร้าง (ดูภาพเพิ่มเติม)