ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.สบ ฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ On-Line การเตรียมความพร้อมวางแผนเผชิญเหตุในการเปิดเรียน แบบ On-Site ของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/64 โดยมี นายชัยมนูญ ชัยสูงเนิน ผอ.รร.หนองแค “สรกิจพิทยา” คณะรอง ผอ.รร. และครูให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม