ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม