ประชุมข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัดครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประชุมข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยมี ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ