ประชุมทางไกล ผอ.รร. สังกัด สพม.สระบุรี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล กรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม