ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน Kick Off สถานศึกษาปลอดภัย ระดับภูมิภาค

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน Kick Off สถานศึกษาปลอดภัย ระดับภูมิภาค 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
ดร.มะลิวัน มาเหง่า
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม