ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และผู้บริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี และบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม