ผอ.สพม.สระบุรี ให้สัมภาษณ์ สระบุรีเคเบิ้ลทีวี

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี ให้สัมภาษณ์กับ คุณธวัชชัย โพธาราม จากสระบุรีเคเบิ้ลทีวี เรื่องโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ง รร. ในสังกัด สพม.สบ ได้ดำเนินการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สพม.สบ มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 25,600 คน จ่ายเป็นเงินสด จำนวน 13,089 คน รับผ่านธนาคาร จำนวน 12,283 คน และ ไม่สามารถจ่ายได้ 228 คน เนื่องจากการย้ายหรือลาออก ในส่วนการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียนนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนในสังกัด เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาต่อไป

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม