พิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มีจำนวน 1 โรงเรียน ทั้งนี้มี น.ส.นันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เข้ารับเงินพระราชทาน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สพม.สระบุรี สพม.สบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดร.มะลิวัน มาเหง่า