มอบสิ่งของช่วยเหลือ

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี & โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
👉🏻มอบสิ่งของช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจำนวน 2,000บาท ให้กับศูนย์พักคอย ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี