รายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รอง ผอ.สพม.สระบุรี รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี