ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

22 ก.พ. 2565 เวลา 07.00 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ดูเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม