ลงพื้นที่เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในสังกัด สพม.สบ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี และผู้บริหารในสหวิทยาเขตเบญจมิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นกับครอบครัวของ นายนิติพัตร งามวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย ณ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม