ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.สบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer โดยมี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล“ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เนื่องด้วยทางโรงเรียนเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียน ประจำอำเภอเสาไห้ จึงได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ และ อสม. ในการดำเนินการครั้งนี้ ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ดูภาพเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม